Odstoupení od smlouvy

U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího spotřebitele přijal.

Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží:

Pokud se rozhodnete odstoupit od kupní smlouvy a vrátit zakoupené zboží, nabízíme vám pohodlné a bezplatné vrácení prostřednictvím výdejních míst Zásilkovny. Postup je následující:

Informujte nás o vrácení: Nejprve nás prosím informujte o vašem rozhodnutí vrátit zboží. To můžete učinit prostřednictvím e-mailu, telefonu, nebo přes naše webové stránky.

Obdržení speciálního kódu: Po obdržení vašeho oznámení vám zašleme speciální kód. Tento kód je klíčový pro proces vrácení a zajišťuje bezplatné odeslání zboží.

Využití kódu na výdejním místě Zásilkovny: Se zbožím, které chcete vrátit, a obdrženým kódem se dostavte na libovolné výdejní místo Zásilkovny. Tam sdělte obsluze váš kód.

Přijetí zásilky a vytisknutí štítku: Obsluha po nahlášení kódu přijme vaši zásilku, vytiskne přepravní štítek a předá vám potvrzení o převzetí.

Bezplatné vrácení: Při použití tohoto kódu neplatíte žádné přepravní poplatky. Vrácení zboží je pro vás zcela zdarma.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího nakládat se zbožím jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

Odstoupení od kupní smlouvy znamená, že zboží, které jste zakoupil na dálku, tedy přes e-shop, ale i telefonicky či e-mailem, Vám nějakým způsobem nevyhovuje.

Vrátit zboží musíte však v původním obalu a stavu tak, aby prodejci nevznikla finanční ztráta. Zboží musí být kompletní. V opačném případě má prodejce nárok, strhnout nějakou částku jako kompenzaci za opotřebení (např. škrábance, chybějící příslušenství, …).

Kdo může/nemůže odstoupit od smlouvy?
Odstoupit od smlouvy ve 14 dnech není možné v případě, že kupujícím není spotřebitel, tedy v případě nákupu podnikatelem - fyzickou osobou nebo jakoukoliv právnickou osobou.

Adresa pro vrácení zboží nebo zaslání reklamovaného zboží:
GENEX VS s.r.o., Černilov 606, 503 43 Černilov

Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný ke stažení níže